Skip to main content

Het Bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter

dr. C.A.M. (Kees) de Wit

klinisch psycholoog – psychotherapeut

Penningmeester

drs. H.F. (Henny) de Wit-Grouls

orthopedagoog en gz-psycholoog

Secretaris

A.J.M.G. (Jeanne) Oomen

kinderfysiotherapeut

Lid

R.F.J.M. (Ruud) Touw

kinderfysiotherapeut