Skip to main content
 
 
 
 
 

Nieuwe Schoolbus

Eind december 2023 arriveerde de nieuwe schoolbus; een naar Indiase begrippen ruime bus voor 10 personen, waarmee het leerlingenvervoer veilig en verantwoord kan plaatsvinden. Deze schoolbus kon worden aangeschaft dankzij donaties van de Victoria Foundation uit Etten-Leur en de Stichting Katholieke Wezenverzorging uit Breda. De Stichting Care Karnataka heeft het resterende deel gefinancierd. Wij danken de beide Stichtingen bijzonder hartelijk voor deze fantastische donatie!

Best School Award 2023

Op 3 december 2023 heeft de Special School de Best School Award 2023 van de staat Karnataka gewonnen. De directeur, fr. Jovial, nam de prijs in ontvangst in Bengaluru, in aanwezigheid van het schoolteam en andere betrokkenen. Een succes voor de school!

De uitreiking van de cheque door de H. Mariaparochie

Als Stichting Care Karnataka zijn wij zeer verrast door de overweldigende opbrengst van het Jaarproject door de H. Mariaparochie!

Het resultaat van de vele acties bedroeg        € 7250,-

Niet alleen de commissie heeft zich in het kader van het Jaarproject onafgebroken en belangeloos ingezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen, maar ook vele betrokkenen vanuit de parochie. Bijzonder bleek de inzet van de kinderen die dit jaar gevormd worden: zij zamelden € 825,80 in door vele rondjes te lopen tijdens de sponsorloop!

Onze hartelijke dank daarvoor!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Training praktische vaardigheden

In het kader van de transitie naar volwassenheid en daarmee meer aandacht voor autonomie en participatie biedt de Special School nu onderwijs gericht op het vergroten van de praktische vaardigheden van leerlingen. Tijdens deze lessen ligt de focus op het verbouwen van groenten en fruit in de recent gerealiseerde moestuin. Ook worden er kook- en naailessen gegeven, evenals lessen gericht op het gebruik van gereedschappen.

september – oktober 2023

 
 
 
 
 
 

Rolstoelen en voorzieningen

Opnieuw zijn wij erg blij u te kunnen informeren over goede berichten vanuit de Special School in NR Pura:

  • De aangevraagde rolstoelen zijn geleverd en in gebruik! Er moeten nog wel wat individuele aanpassingen worden gerealiseerd om zowel het zitcomfort als de functionaliteit te vergroten.

  • De toegankelijkheid van de woning van een van de leerlingen is nu een feit, zodat hij voor het eerst zelfstandig er op uit kan gaan!

  • Een van de jongere leerlingen heeft nu enkelvoetortheses waardoor hij met weinig hulp kan lopen.

Dit alles is mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning vanuit het Jaarproject van de H. Mariaparochie in Etten-Leur!

De loterij tijdens het feestelijke weekend van 8-10 september jl. heeft opnieuw een verrassend resultaat opgeleverd: ruim € 650,- . Onze hartelijke dank gaat hierbij uit naar lokale winkeliers en horeca die deze loterij mogelijk maakten.

Psychologisch onderzoek

Aan het begin van het nieuwe schooljaar 2023-2024 is bij alle leerlingen van de Special Education School een psychologisch onderzoek uitgevoerd, met het doel een betrouwbare inschatting te verkrijgen van het functieniveau van de leerlingen, en zodoende het onderwijs- en therapieaanbod per leerling beter te kunnen afstemmen.

Regelmatig vervolgonderzoek is bij een aantal leerlingen nodig om zicht te krijgen op de voortgang in de ontwikkeling van het kind. Ook is nader onderzoek nodig met betrekking tot het gezinsfunctioneren en de emotionele houding van de leerling en zijn/haar ouders tegenover de beperkingen van het kind.

 

 

Kermisviering in Etten-Leur

Op zondag 2 juli vond ook dit jaar tijdens de kermis een speciale dienst plaats. De in Etten-Leur bekende pastor Claude Covemaeker zorgde voor een inspirerende bijeenkomst waarbij humor een belangrijke plaats innam. Het koor van de ‘Kerkzwervers’ zorgde voor de muzikale omlijsting. De collecte was, in het kader van het Jaarproject van de Mariaparochie, voor onze stichting. Jeanne kreeg gelegenheid de werkzaamheden op de Special School toe te lichten. Wij waren zeer verheugd met de mooie opbrengst: € 575,75!

H. Mariaparochie

De H.Mariaparochie te Etten-Leur ondersteunt Stichting Care Karnataka door Jaarproject.

 
 
 

Werkzaamheden aanleg moestuin juni 2023

We zijn blij u te kunnen melden dat men half juni in NR Pura is gestart met de werkzaamheden ter voorbereiding van de aanleg van de moestuin. Deze moestuin wordt gerealiseerd in het kader van de transitie, zodat potentiële schoolverlaters hun functionele vaardigheden kunnen vergroten met als doel zelfstandiger te functioneren in de maatschappij.