Skip to main content

Wil je meer informatie over....

Historie

Klik op de link voor meer info of scroll omlaag.

Ga naar info

NR Pura en de Norbertijnen

De activiteiten van Stichting Care Karnataka vinden plaats in scholen en psychosociale projecten van de paters Norbertijnen in Narasimharajapura (NR Pura) en Koppa in de deelstaat Karnataka in het zuidwesten van India. NR Pura is, evenals het nabijgelegen Koppa, een van de locaties waar de Norbertijnen van Mananthavady in de deelstaat Kerala, hun parochies, scholen en psychosociale programma’s hebben opgezet vanaf 1995. In de huidige situatie zijn er in NR Pura en Koppa

– een Social Welfare Society, van waaruit psychosociale projecten worden aangeboden

– een kindergarten, een kinderopvang voor kinderen van ± 2 tot 4 jaar

– een school voor speciaal onderwijs

– een school voor primair, secundair en pre-universitair onderwijs, met meer dan 1200

  leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Daarnaast hebben zij parochies in Varkatte, Chettikudige en Makod, drie gehuchten die alle buiten de plaats NR Pura liggen, deels in de ‘forest’.

De Norbertijnen verblijven in een klein klooster waar zij ook enkele gastenkamers hebben.

 

NR Pura is de naam van een ‘Taluk’, d.w.z. een subdistrict van het district Chikmagaluru. Het is een agglomeratie van in totaal 58 dorpen en gehuchten, die  merendeels op grote afstand liggen van het centrale dorp NR Pura. Dit ligt op ongeveer 350 km ten noordwesten van Bengaluru.

NR Pura is vooral een landbouwgebied. Ruim 25% van de bevolking is landeigenaar of planter, 60% is kleine boer en 15% heeft geen land en leeft van dagloon dat verdiend wordt met seizoensarbeid of in de bouw. Vergeleken met andere Taluks in het Chikmagaluru District is NR Pura qua ontwikkeling en opleidingsniveau ver achtergebleven. In veel gezinnen heerst armoede. Veel volwassenen zijn nog analfabeet; de meeste kinderen gelukkig niet meer. De infrastructurele voorzieningen in de buitengebieden zijn matig tot slecht.

Een aanzienlijk deel van de bevolking van de regio NR Pura is oorspronkelijk afkomstig uit de deelstaat Kerala, ten zuidwesten van Karnataka. In de eerste decennia van de 20e eeuw zijn veel mensen om economische redenen uit Kerala vertrokken en hebben zich gevestigd in Karnataka.  Terwijl de meerderheid van de bevolking van Karnataka toen niet christelijk was en de lokale taal Kannada sprak (en nog spreekt), namen deze economische migranten vanuit Kerala hun katholieke godsdienst en hun eigen taal, het Malayalam, mee naar Karnataka. Dat de Norbertijnen in 1995 in het arme onderontwikkelde NR Pura een missiepost gesticht hebben, zal met deze migratie en veranderde bevolkingssamenstelling van de streek samengehangen hebben. Hoewel zij zich in hun religieuze activiteiten uiteraard op het katholieke bevolkingsdeel richten, zijn hun scholen en psychosociale projecten toegankelijk voor iedereen, ongeacht religie, afkomst, kaste of sociaal-economische status.

SWS en NICE

De Social Welfare Society, SWS,  is de sociale vleugel van de NR Pura missie, die tot doel heeft in de dorpen educatieve en bewustmakingsprogramma’s op te zetten, die gericht zijn op het vergroten van zelfbepaling, weerbaarheid, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid van de dorpsbewoners en op het verbeteren van de leefomstandigheden en het welzijn van de arme en gemarginaliseerde bevolking. Op dit moment is de SWS actief in 28 dorpen en gehuchten in NR Pura en Koppa. Het centrale gebouw van de SWS ligt achter het klooster.

Vanuit dit centrum worden door SWS-stafleden ten behoeve van de dorpsbewoners programma’s aangeboden op meerdere terreinen:

– opzetten en ondersteunen van boerenorganisaties

– begeleiden van zelfhulp groepen ten behoeve van ‘Women Empowerment’

– uitvoeren van inkomsten genererende programma’s, zoals naailessen, groenten en champignons kweken

– bemiddeling bij de bank om microkrediet te verkrijgen voor het opzetten van een eigen onderneming, bijv. timmerwerkplaats of naaiatelier

– alfabetisering

– advisering met betrekking tot leren sparen

– begeleiden van gespreksgroepen met als onderwerp ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren

– verslaafdenzorg

 

Ook zijn er in het SWS-office  twee counselingprojecten gehuisvest. Het eerste is een door de overheid erkend project voor zorg aan vrouwen die hulp vragen vanwege echtelijke conflicten en huiselijk geweld.

Het Norbertine Institute for Counseling and Empowerment, NICE, is het tweede counselingproject. Het is op advies van onze Stichting door de Norbertijnen opgezet voor hulpverlening aan kinderen en adolescenten (en hun ouders) die, vanwege verschillende oorzaken, kampen met psychosociale en gedragsproblemen. (Zie  Project).

Naar het begin

SNOSES

School 1In India worden mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking vaak behandeld als ‘outcasts’ of verworpenen. En kinderen met een beperking worden in een aantal gevallen door hun ouders of familieleden vanwege gevoelens van schaamte weggehouden van andere mensen en komen zo nauwelijks met de gewone maatschappij in aanraking. Ook worden ze in veel gevallen door familie of dorpsgenoten vernederd en gekleineerd. Zij hebben dientengevolge niet alleen te kampen met hun lichamelijke en/of verstandelijke beperking, maar ook met extra ontwikkelingsachterstand als gevolg van het opgroeien in isolement, en psychische problemen op het vlak van eigenwaarde, zelfvertrouwen en competentiegevoelens.

In de beginjaren zijn de Norbertijnen in het SWS-gebouw gestart met een kleine afdeling voor revalidatie voor kinderen met een lichamelijke beperking, waar de behandeling uitgevoerd werd door drie therapeuten. Een bijkomend voordeel was dat de kinderen hierdoor wel de buitenwereld in mochten, met andere kinderen en volwassenen in contact konden komen en zodoende betere ontwikkelingskansen kregen. Scholing op het vlak van ontwikkelingspsychologie en pedagogiek betreffende kinderen met een beperking bleek een dringende behoefte.  Maar er was nog geen voorziening voor adequaat onderwijs voor kinderen met een beperking.

De Norbertijnen hebben zich daarom geschaard achter het idee van Stichting Care Karnataka om in NR Pura een school voor speciaal onderwijs op te richten voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. In 2016 werd een deel van de benedenverdieping van het SWS-gebouw alvast verbouwd tot twee kleine klaslokalen, met het doel de mogelijkheid te hebben om, naast revalidatie, ook onderwijs, logopedie en gedragsbehandeling te kunnen bieden. In oktober 2017 is de St. Norbert Special Education School in gebruik genomen. (Zie Project)

 

In de Deccan Herald van 29-10-2017 verscheen dit artikel bij de opening van de SE-school.

Betrokkenheid van Stichting Care Karnataka

In 2008 bracht Adelies Verster, pedagoog uit Haarlem, voor het eerst een bezoek aan de Norbertijnen in NR Pura. In 2009 en 2010 heeft zij Henny de Wit-Grouls, orthopedagoog/gz-psycholoog, en Kees de Wit, klinisch psycholoog/psychotherapeut, in contact gebracht met de Norbertijnen, waarna zij in 2011 gezamenlijk op werkbezoek naar NR Pura gegaan zijn.

Vertrouwen winnen, daar draaide het om de eerste jaren. Vertrouwen van de Norbertijnen in NR Pura en in de Abdij van Mananthavady, maar zeker ook van de lokale bevolking. Want zonder dat vertrouwen zou er niets gerealiseerd kunnen worden.

Behoeften peilen, dat was even belangrijk. Aansluiten bij de vragen van de Norbertijnen en de kinderen en ouders, en geen eigen ideeën opdringen.

Vervolgens hebben zij in 2011 Stichting Care Karnataka opgericht en is Dorus Verster, jurist, als vierde persoon toegetreden tot het bestuur. Vanaf dat jaar zijn bestuursleden jaarlijks op werkbezoek naar NR Pura gegaan. Sinds 2016 is het Care Karnataka-team uitgebreid met Jeanne Oomen en Ruud Touw, beiden gespecialiseerd kinderfysiotherapeut. Sinds 2022 zijn zij toegetreden tot het bestuur ter vervanging van mevr. A. Verster en de heer Th. Verster.

Momenteel is de Stichting actief betrokken bij SNOSES, inclusief de revalidatieafdeling, bij de psychologisch-pedagogische ondersteuning van schoolteams en van stafleden van SWS-projecten, en bij het NICE-counselingcentrum. Het Crècheproject in NR Pura en het Sangama Karnataka-project in T.Narasipura, waarbij de Stichting in de eerste jaren ook betrokken was, zijn inmiddels beëindigd.