Skip to main content

Heeft u vragen of opmerkingen?

Vul onderstaand formulier in zodat wij u kunnen antwoorden.

  Met uw donatie kunnen wij hulpmiddelen realiseren waardoor kinderen met beperkingen zelfstandiger kunnen functioneren.

  Revalidatiebehandelingen vergroten de functionele mogelijkheden waardoor kinderen beter participeren.

  Met uw support kunnen kinderen met beperkingen in het zuiden van India onderwijs volgen.

  Met uw steun realiseren we bewustmakingsprogramma’s voor ouders en dorpsbewoners, die helpen de drempel te verlagen om hulp te gaan vragen voor kinderen.

  Counseling is een onmisbaar hulpmiddel voor kinderen met psychische en gedragsproblemen, en hun ouders.

  Bijscholing van leerkrachten draagt bij aan de vroegtijdige onderkenning van probleemgedrag bij leerlingen, en daarmee aan een verbetering van het psychisch en emotioneel functioneren van elk kind; uw bijdrage maakt dit mede mogelijk.