Skip to main content

Special Education School

Toen Stichting Care Karnataka in 2011 actief betrokken raakte bij de projecten en scholen van de Norbertijnen, was er in hun Social Welfare Society (SWS) in NR Pura al een kleine afdeling fysiotherapie opgezet voor kinderen met ernstige motorische beperkingen. De Stichting heeft zich vanaf dat moment ingezet om voor deze kinderen ook onderwijs te realiseren. Aanvankelijk gebeurde dit in kleine klasjes in het SWS-gebouw, terwijl ondertussen de bouw van een school voor speciaal onderwijs werd voorbereid. In 2017 is de St. Norbert Special Education School (SNOSES) in gebruik genomen.

Deze SE-school biedt onderwijs aan leerlingen met motorische, zintuiglijke en/of verstandelijke beperkingen. In het schoolgebouw bevindt zich een revalidatieruimte waar leerlingen voor diagnostiek en behandeling komen.

Vanuit de school streeft men ernaar ouders te informeren over het onderwijs en te betrekken bij de revalidatiebehandelingen. 

De populatie van de SE-School is zeer divers: leerlingen met cerebrale parese (aangeboren hersenletsel), neuromusculaire aandoeningen (spierziekten), niet-aangeboren hersenletsel, leerlingen met syndromen met verstandelijke beperkingen, leerlingen met auditieve en visuele beperkingen, met autismespectrumstoornissen, enz. Deze leerlingen beschikken over uiteenlopende cognitieve capaciteiten en sociale vaardigheden. In combinatie met de aanwezige leeftijdsverschillen leidt dit alles tot een grote variatie aan onderwijsbehoeften en noodzaak tot differentiatie in het onderwijsaanbod.

De meeste leerlingen worden met een 4WD of schoolbus naar en van school vervoerd.

School 1

Special Education School

Wat hebben wij als Stichting gerealiseerd?

Bereikte resultaten t.b.v. Onderwijs

Scholingsbijeenkomsten / Gerealiseerde voorzieningen

Bereikte resultaten Revalidatie

Gerealiseerde hulpmiddelen en materialen

Home visits / Poliklinisch consult

Doelstelling komende periode

Wat hebben wij als Stichting gerealiseerd?

Bereikte resultaten t.b.v. Onderwijs

 • Het schoolgebouw is in 2017 in gebruik genomen. De klaslokalen zijn ruim opgezet, voorzien van meubilair  en goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De 1e etage is zowel met een trap als d.m.v. een helling te bereiken.
 • De school beschikt over een keuken waar de dagelijkse middagmaaltijd voor de leerlingen en het schoolteam wordt bereid.
 • De school beschikt over een revalidatieruimte die slechts minimaal is voorzien van materialen.
 • Recent is de Playroom gerealiseerd: een lokaal binnen de SE-school, dat is ingericht als speelruimte en gebruikt kan worden voor diagnostiek en behandeling van kinderen jonger dan 4 jaar.
Terug naar de inhoud

Scholingsbijeenkomsten volledige team / Gerealiseerde voorzieningen

 • Scholing van therapeuten en stafleden in ontwikkelingspsychologie en pedagogiek gericht op leerlingen met beperkingen en hun ouders.

 • Cerebrale Parese – basiscursus

 • Introductie van het gebruik van picto’s ter ondersteuning bij het structureren van het onderwijsprogramma aan leerlingen met een cognitieve beperking.

 • Introductie van transitievormen met aandacht voor de uitstroom van leerlingen naar o.a. groenvoorziening, schoonmaak, catering of andere dagbesteding.

 

De Covid-19 periode heeft men benut om al langer gewenste aanpassingen en voorzieningen in en om de school vorm te geven:

 • In 2022 is de ‘Special Playground’ gerealiseerd. Deze speeltuin beschikt over in eigen (bescheiden) werkplaats vervaardigde speeltoestellen, waarvan er enkele rolstoeltoegankelijk zijn.

 • Goed te reinigen eettafels en banken voor de leerlingen (zodat ze niet op de grond hoeven zitten tijdens de middagmaaltijd).

 • Uitbreiding met volledig instelbare set schoolmeubilair; biedt adequate ondersteuning waardoor de leerling het volhoudt onderwijs te volgen

Terug naar de inhoud
 
 
 
 

Bereikte resultaten Revalidatie

 • Leerlingen met motorische beperkingen zijn in kaart gebracht en er is voor ieder kind een behandelplan opgesteld, zowel voor de korte als langere termijn.

 • D.m.v. training-on-the-job van de therapeuten zijn de therapeutische vaardigheden vergroot, met de focus op functionele motorische vaardigheden.

 • Introductie van Gross Motor Function Classification System (GMFCS) tijdens scholing. Betreft de classificatie van de ernst van de motorische stoornissen (in vijf niveaus) met betrekking tot de grof-motorische vaardigheden en de behandelbaarheid daarvan.

 • Inzicht in differentiatie van behandelprogramma’s: aanbod passend bij het functieniveau en het cognitieve niveau van de individuele leerling en uitgaand van de specifieke hulpvragen.

 • Dossiervorming, inclusief afspraken t.a.v. de frequentie van registreren van veranderingen, met als doel het vastleggen van de motorische vaardigheden en beperkingen van de betreffende kinderen / jongeren in de regio, evenals de evaluatie.

 • Introductie van specifieke onderzoeksinstrumenten, waaronder de GMFM (Gross Motor Function Measure), inclusief het gebruik van de Engelstalige Manual, zodat men in staat is tot het evalueren van het therapeutisch handelen met als doel het behandelplan voor de daarop volgende periode bij te stellen. Afsluiting d.m.v. certificaat.

 • De GMFM bleek bij een volgend werkbezoek geïmplementeerd.

 • Scholing m.b.t. het verbeteren van fijn-motorische vaardigheden, op speciaal verzoek van de therapeuten.

Terug naar de inhoud

Gerealiseerde hulpmiddelen en materialen Revalidatie:

 • Rolstoelen, individueel aangepast aan de behoefte van de leerling, waardoor een goed gesteunde zit is gecreëerd. De rolstoelen zijn alle voorzien van een werkblad met rompuitsparing. Deze kinderen / jongeren kunnen nu onderwijs volgen en hoeven de dag (ook in hun thuissituatie) niet meer liggend door te brengen!

 • Ventrale staplanken n.a.v. werktekeningen, zodat leerlingen in een goed gesteunde en gecorrigeerde houding staand kunnen werken.                                                   

 • Oefenmaterialen, in eigen werkplaats gemaakt: rollen, bankjes, blokken enz.

 • Ballen in diverse maten; deze ballen zijn voorzien van een stroef oppervlak, en daardoor bruikbaar om in vele houdingen kinderen aan te zetten tot bewegen.

 • Een grote wandspiegel waarin leerlingen zichzelf kunnen zien en dus beter in staat zijn hun romp onder controle te houden tijdens oefeningen.

 • Een kinderrollator

Terug naar de inhoud
 
 
 
 

Home visits

Naast het onderwijsaanbod aan leerlingen die dagelijks (of 2-3x per week) de SE-School bezoeken vinden er op zaterdag ‘Home visits’ plaats. Deze huisbezoeken betreffen vooral die kinderen (en hun ouders) die dusdanig ernstig beperkt zijn dat vervoer vrijwel onmogelijk is of die zo ver weg wonen dat dagelijks vervoer teveel tijd vergt. Tijdens dit huisbezoek vindt er behandeling plaats, worden hanteringsadviezen gegeven, wordt rolstoelgebruik geëvalueerd en worden behoeften geïnventariseerd.

 

             Poliklinisch consult

Tevens bezoeken ouders met hun kind met motorische beperkingen de SE-school indien zij specifieke vragen hebben t.a.v. behandeling en begeleidingsmogelijkheden door de functionele therapeuten. Er is op dat moment sprake van een ‘poliklinisch consult’; het kind is immers geen leerling van de school.

Vooral gedurende onze werkbezoeken maken veel ouders graag gebruik van de boven beschreven opties.

Terug naar de inhoud

Doelstelling komende periode

Een belangrijk aandachtspunt is de differentiatie van het onderwijsaanbod, afgestemd op de behoeften van individuele leerlingen.

Onze speciale zorg gaat op dit moment uit naar de oudere leerlingen die de school binnen afzienbare termijn gaan verlaten. Er is voor deze jongeren geen passende dagbesteding waardoor de kans bestaat dat zij zullen vervallen in een doelloos en uitzichtloos doorbrengen van de dag. Vandaar dat wij transitie als een belangrijk onderdeel van het lesprogramma zien. Onder transitie verstaan we de ontwikkeling van kind naar jongvolwassene, gericht op autonomie en participatie. Scholing van de leerkrachten is essentieel om dit doel te bereiken. Daarnaast ligt de focus op het oefenen van praktische vaardigheden van leerlingen.

Te denken valt hierbij aan:

 • Persoonlijke verzorging – toiletgebruik

 • Schoonmaken van de woonomgeving – wassen van kleding en beddengoed

 • Voorbereiden van maaltijden

 • Boodschappen doen – omgaan met geld

 • Verbouwen van groenten en fruit

 • Maken van kaarsen

Het uiteindelijke doel is leerlingen in de toekomst de mogelijkheid te bieden te participeren in de maatschappij, waar mogelijk.

 

Onverminderd blijft de behoefte groot aan:

 • Rolstoelen met adequate ondersteuning

 • Individuele loophulpmiddelen, waaronder enkelvoetortheses

 • Instelbare staplanken

Terug naar de inhoud