Skip to main content

Special Education School

Psychologisch-Pedagogische Ondersteuning

Nog voordat er gedacht werd over een Special Education School, kwam als eerste wens van de Norbertijnen naar voren counseling te geven aan leerlingen van de reguliere scholen, met name leerlingen met psychosociale en gedragsproblemen. (Zie hieronder bij NICE)

Een andere wens was psychologisch-pedagogische training te geven aan de leerkrachten van de scholen, met name over de ontwikkelingspsychologie en pedagogiek van kinderen en adolescenten.

Ook was er vanaf het begin de wens om pedagogische ondersteuning te bieden aan de therapeuten van de fysiotherapieafdeling, met het doel de behandeling van kinderen met een beperking beter af te stemmen op de ontwikkelingspsychologie van deze kinderen.

School 1