Skip to main content

Doelstellingen komende periode.

           

Continuering van het programma van supervisies, cursussen en trainingen voor counselors, schoolteams en zelfhulpgroepen.

Bespreking met de directeur van SNOSES en de uitvoerende lokale psychologen van de implicaties van het psychologisch onderzoek dat in 2023 bij alle leerlingen is uitgevoerd:

  • voor het onderwijs- en therapieprogramma van elke individuele leerling

  • voor de verdere differentiatie in het onderwijsprogramma van de school

Uitbreiding van het therapeutisch arsenaal van de counselors van NICE met vaardigheden op het vlak van:

  • Groepscounseling voor kinderen met verwante probleemervaringen zoals rouw en pesten

  • Non-verbale speltherapie ten behoeve van jonge kinderen en van kinderen die moeite hebben te práten over ervaringen van seksueel misbruik, huiselijk geweld, suïcide van een ouder.